Bản cập nhật macOS 10.15 sẽ có thêm các tính năng từ iOS - Siri Shortcuts, Screen Time - Android

Get it on Google Play

Bản cập nhật macOS 10.15 sẽ có thêm các tính năng từ iOS - Siri Shortcuts, Screen Time - Android

macOS giờ đây sẽ có nhiều tính năng từ iOS hơn trong bản cập nhật 10.15 sắp tới, bao gồm Siri Shortcuts và Screen Time từ iOS 12.

Về Siri Shortcuts hỗ trợ trên máy tính Mac, đây là tính năng lợi ích nhất vì nó sẽ xử lí dựa theo một chuỗi thao tác hằng ngày bạn sử dụng máy tính để có thể tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Shortcuts đã mở rộng thêm các ứng dụng ngoài như American Airlines và Caviar, các lập trình viên trong tương lai cũng sẽ phát triển nhiều Shortcut riêng để dùng rộng rãi...

Bản cập nhật macOS 10.15 sẽ có thêm các tính năng từ iOS: Siri Shortcuts, Screen Time

20/04/2019 04:45 PM