Bạn có thể thoát khỏi Facebook - Android

Get it on Google Play

Bạn có thể thoát khỏi Facebook - Android

Tất nhiên việc thoát Facebook rất dễ: deactivate tài khoản trong vài cái bấm, xong. Gỡ app, cũng xong. Hard core hơn tí thì chơi chặn luôn domain Facebook từ router, cũng xong. Nhưng vấn đề là một khi bạn không còn ở trên Facebook, bạn sẽ lạc mất nhiều thông tin hơn so với phần còn lại của thế giới loài người, dù bạn có muốn hay không thì sự thực nó vẫn thế. Đó là quyền lực của một mạng xã hội, và cũng là một mối đe dọa từ Facebook với chúng ta.

Không thể thiếu Facebook vì chậm...

Bạn có thể thoát khỏi Facebook?

01/10/2018 06:09 AM