Bạch tuộc, mực ống phải chăng là giống loài ngoài hành tinh, đến Trái Đất bằng sao chổi - Android

Get it on Google Play

Bạch tuộc, mực ống phải chăng là giống loài ngoài hành tinh, đến Trái Đất bằng sao chổi - Android

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế cho rằng bạch tuộc có thể là giống loài ngoài hành tinh. Trong một nghiên cứu có tựa đề Tiến trình sinh lý học và sinh học phân tử, các nhà nghiên cứu đã cố gắng giải đáp câu hỏi về việc sự sống bắt nguồn trên Trái Đất như thế nào. Họ tiến hành xem xét nhiều lý giải khác nhau được đề xuất, trong đó đáng chú ý là ý kiến cho rằng lớp động vật chân - đầu (cephalopod) bao gồm các loài như bạch tuộc, mực ống và mực nang bắt nguồn từ một nơi nào đó ngoài Trái Đất....

Bạch tuộc, mực ống phải chăng là giống loài ngoài hành tinh, đến Trái Đất bằng sao chổi?

19/05/2018 11:33 AM