Apple ngưng bán iPhone XS, iPhone 7, tiếp tục bán XR và iPhone 8 - Android

Get it on Google Play

Apple ngưng bán iPhone XS, iPhone 7, tiếp tục bán XR và iPhone 8 - Android

Sau sự kiện Apple đêm qua ra mắt, ngay sau khi vừa công bố giá iPhone 11 và 11 Pro mới đồng thời Apple đã ngưng bán hoàn toàn iPhone XS và XS Max, iPhone 7 / 7 Plus. Hiện chỉ tiếp tục bán iPhone 8...
Sau sự kiện Apple đêm qua ra mắt, ngay sau khi vừa công bố giá iPhone 11 và 11 Pro mới đồng thời Apple đã ngưng bán hoàn toàn iPhone XS và XS Max, iPhone 7 / 7 Plus. Hiện chỉ tiếp tục bán iPhone 8 / 8 Plus và iPhone XR.

Xem thêm:
  • iPad thế hệ thứ 7...

Apple ngưng bán iPhone XS, iPhone 7, tiếp tục bán XR và iPhone 8

11/09/2019 07:38 PM