Apple gỡ màn hình 4K LG UltraFine Display khỏi Apple Store Online tại Mỹ - Android

Get it on Google Play

Apple gỡ màn hình 4K LG UltraFine Display khỏi Apple Store Online tại Mỹ - Android

Apple vừa có động thái gỡ bỏ mẫu màn hình 4K LG UltraFine Display ra khỏi cửa hàng trực tuyến của mình tại Mỹ, tiếp theo chuỗi các hành động tương tự ở các online store khác trên toàn cầu. Trước khi bị gỡ bỏ, LG UltraFine Display đã ở tình trạng hết hàng (Sold Out) trong một khoảng thời gian. Hiện tại vẫn chưa rõ lý do đằng sau quyết định này của Apple.

maxresdefault.jpg

Màn hình 4K và 5K LG UltraFine Display xuất hiện lần đầu trên thị turờng vào năm 2016, là kết quả hợp tác...

Apple gỡ màn hình 4K LG UltraFine Display khỏi Apple Store Online tại Mỹ

20/04/2019 06:14 AM