Apple Music thử nghiệm giao diện Dark Mode và lời bài hát chạy theo nhạc trên Android - Android

Get it on Google Play

Apple Music thử nghiệm giao diện Dark Mode và lời bài hát chạy theo nhạc trên Android - Android

Apple vừa âm thầm cập nhật giao diện Dark Mode và lời bài hát chạy theo nhạc cho ứng dụng Apple Music trên hệ điều hành Android. Mặc dù được giới thiệu tại WWDC 2019 và hứa hẹn sẽ có mặt trên iOS 13, đây là lần đầu tiên hệ điều hành Android được cập nhật tính năng mới trước cả iPhone, có thể là do cho tới thời điểm này iOS 13 vẫn chưa được phát hành chính thức.

17E3F81F-B762-4A76-A92D-BCBCEEBF7FDE.jpeg


1372ABC3-3543-4BA6-8103-6682EFF9CE3D.jpeg

Apple Music sẽ cho phép người dùng chọn Dark Mode làm giao diện mặc...

Apple Music thử nghiệm giao diện Dark Mode và lời bài hát chạy theo nhạc trên Android

12/08/2019 12:28 PM