Apple Card - làm từ Titanium, lạnh, đẹp và đơn giản. - Android

Get it on Google Play

Apple Card - làm từ Titanium, lạnh, đẹp và đơn giản. - Android

Apple Card: làm từ Titanium, lạnh, đẹp và đơn giản.

Tuần rồi mình applied Apple Card qua Wallet App và được cấp thẻ ngay tức thì. Sau khi được cấp, thì Apple Card sẽ tự động xuất hiện trên Wallet, còn thẻ cứng sẽ được gủi sau.

Apple Card là Mastercard được cấp bởi Apple, hỗ trợ bởi đại gia ngân hàng Goldman Sachs.

Điểm cộng:
Bảo mật. Mã thẻ và số CVV đươc lưu trong iPhone. Để coi thông tin liên quan đến thẻ, phải có Passcode, FaceID hoặc TouchID. Kích hoạt, khoá thẻ, xem giao dịch dễ...

Apple Card: làm từ Titanium, lạnh, đẹp và đơn giản.

13/08/2019 06:04 AM