Anh em có thích nhận thông báo khi có bài mới của cộng đồng / tag đang theo dõi - Android

Get it on Google Play

Anh em có thích nhận thông báo khi có bài mới của cộng đồng / tag đang theo dõi - Android

Mặc định Tinh tế sẽ bật noti khi anh em follow các cộng đồng như Android, iOS, iPhone XS, Nokia... tuy nhiên mình để ý thấy rằng khi mà bài post ngày một nhiều lên thì việc phải nhận notification liên tục như vầy khá là khó chịu, đặc biệt khi follow nhiều cộng đồng. Mà nếu mình tắt tính năng này đi thì có thể sẽ khiến anh em cảm thấy không quen, không cập nhật được tình hình gì đó... nên mình tạo topic này để hỏi ý anh em thế nào.

Tóm lại, có 2 phương án:

1. Bỏ tính năng notification khi...

Anh em có thích nhận thông báo khi có bài mới của cộng đồng / tag đang theo dõi?

05/12/2018 07:43 PM