Amazon dự định sẽ hướng khách hàng sử dụng Alexa để tham vấn về sức khỏe - Android

Get it on Google Play

Amazon dự định sẽ hướng khách hàng sử dụng Alexa để tham vấn về sức khỏe - Android

Cùng với xu hướng tiếp cận và tham gia vào thị trường chăm sóc sức khỏe như các ông lớn trong ngành công nghệ khác. Amazon cũng đang cho triển khai mảng có tên là "health & wellness" theo cách sử dụng thiết bị hiện có của hãng như Echo và nâng cấp các phần có liên quan hơn đến chăm sóc sức khỏe cho trợ lý ảo Alexa.

Nhiệm vụ chính của nhóm theo như các thông tin có được là nâng cấp khả năng của Alexa để có thể can thiệp sâu hơn vào nhu cầu sức khỏe của người dùng. Để làm như vậy thì việc đầu...

Amazon dự định sẽ hướng khách hàng sử dụng Alexa để tham vấn về sức khỏe

14/05/2018 11:36 AM