Ai nên chơi nhà thông minh kiểu 'khó' - Home Assistant (HASS) - Android

Get it on Google Play

Ai nên chơi nhà thông minh kiểu 'khó' - Home Assistant (HASS) - Android

Home Assistant (HASS) là một hệ thống quản lý smarthome mã nguồn mở, nó sẽ đóng vai trò làm server điều khiển tất cả mọi món đồ có trong nhà bạn từ bóng đèn, quạt, công tắc cho đến các cảm biến...
Home Assistant (HASS) là một hệ thống quản lý smarthome mã nguồn mở, nó sẽ đóng vai trò làm server điều khiển tất cả mọi món đồ có trong nhà bạn từ bóng đèn, quạt, công tắc cho đến các cảm biến chuyển động, nhiệt độ, ánh sáng. HASS có một đặc điểm là bạn phải tự thiết lập, tự cài đặt HASS lên một cái máy tính nào đó của mình trong nhà (ví dụ, Raspberry Pi, hệ thống NAS, hoặc một chiếc máy tính cũ), và khâu kết nối cũng tốn nhiều công sức hơn. Nhưng sao khó thế mà nhiều người vẫn khoái?...

Ai nên chơi nhà thông minh kiểu "khó" - Home Assistant (HASS)?

11/09/2019 06:26 AM