AWS giới thiệu chương trình AWS Active cho cộng đồng Starup - Android

Get it on Google Play

AWS giới thiệu chương trình AWS Active cho cộng đồng Starup - Android

AWS Activate là giải pháp được Amazon Web Services (AWS) thiết kế hướng đến cộng đồng khởi nghiệp, gồm 3 gói khác nhau là Builder, Portfolio và Portfolio Plus. Cụ thể gói cơ bản Builder dành cho doanh nghiệp mới bắt đầu khởi nghiệp với tổng giá trị khoảng 2.2000 USD. Còn với doanh nghiệp trong giai đoạn tăng tốc, tức đã nhận được đầu tư từ vườn ươm, quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ nhận được gói hỗ trợ Portfolio trị giá hơn 20.000 USD và Portfolio Plus lên đến 110.000 USD.

Chia sẻ thêm về AWS Active,...

AWS giới thiệu chương trình AWS Active cho cộng đồng Starup

20/05/2018 06:15 AM