AV-Test - Windows Defender là chương trình diệt virus ngon nhất cho anh em - Android

Get it on Google Play

AV-Test - Windows Defender là chương trình diệt virus ngon nhất cho anh em - Android

Theo báo cáo mới nhất của viện nghiên cứu AV-Test, Đức, các nhà nghiên cứu tại đây đã xác định phần mềm diệt virus tốt nhất hiện tại chính là Windows Defender, công cụ bảo vệ người dùng Windows 10 “đính kèm” với hệ điều hành của Microsoft. Các nhà nghiên cứu không chỉ xác định mức độ hữu dụng của phần mềm diệt virus dựa vào khả năng nhận diện và bảo vệ máy tính trước những mã độc, file đính kèm email cũng như tốc độ cập nhật cơ sở dữ liệu của phần mềm, mà còn xác định luôn cả ảnh hưởng của...

AV-Test: Windows Defender là chương trình diệt virus ngon nhất cho anh em

12/08/2019 06:09 AM