5 trang web giúp bạn tải về thêm hình nền dynamic cho macOS Mojave - Android

Get it on Google Play

5 trang web giúp bạn tải về thêm hình nền dynamic cho macOS Mojave - Android

Hình nền dynamic trên macOS Mojave có thể chuyển cảnh trong ngày giống như khoảng thời gian mặt trời mọc và lặn theo thực tế. Tuy nhiên Apple chỉ mới đưa ra 2 loại hình nền dynamic và lại rất đơn giản.
Screen Shot 2019-04-19 at 10.43.46 PM.png
Mình chia sẻ 5 trang web để bạn tải thêm nhiều wallpaper dynamic, giúp máy tính Mac của chúng ta nhìn sống động hơn nhiều so với 2 hình góc mặc định. Cơ bản các hình nền dynamic cho macOS Mojave bên ngoài vẫn chưa phổ biến nhiều, các lập trình viên và thiết kế...

5 trang web giúp bạn tải về thêm hình nền dynamic cho macOS Mojave

21/04/2019 06:08 AM