5 tính năng trên AirPods mà Samsung Galaxy Buds khó lòng thay thế khi sử dụng trên iPhone - Android

Get it on Google Play

5 tính năng trên AirPods mà Samsung Galaxy Buds khó lòng thay thế khi sử dụng trên iPhone - Android

Hôm trước mình đã chia sẻ với ae về 5 điểm yêu thích khi sử dụng Galaxy Buds so với AirPods trên iPhone. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với ae 5 điểm ở AirPods khiến mình vẫn yêu thích và sử dụng em nó mỗi ngày. Đây là quan điểm của mình dựa trên việc sử dụng hằng ngày trên các thiết bị của Apple.

Xem thêm:...

5 tính năng trên AirPods mà Samsung Galaxy Buds khó lòng thay thế khi sử dụng trên iPhone

20/04/2019 06:15 AM