2 vấn đề lớn với màn hình gập của chiếc Samsung Galaxy Fold - Android

Get it on Google Play

2 vấn đề lớn với màn hình gập của chiếc Samsung Galaxy Fold - Android

Samsung Galaxy Fold đã bắt đầu được chuyển tới cho một số người dùng thử, nhưng chỉ mới vài ngày thì nó đã xuất hiện sự cố hư hỏng màn hình dẻo vốn là điểm nhấn của thiết bị. Đây là 2 vấn đề lớn xoay quanh sự cố này.

Vấn đề 1: miếng plastic che màn hình nhìn có vẻ như là bóc ra được

Đây là vấn đề có thể khắc phục được.

Chiếc Galaxy Fold có một lớp plastic phủ lên màn hình OLED dẻo thay cho kính. Bạn cứ tưởng tượng là tấm nền OLED thì đã dẻo rồi đấy,...

2 vấn đề lớn với màn hình gập của chiếc Samsung Galaxy Fold

20/04/2019 06:20 AM