15 bằng sáng chế công nghệ góp phần thay đổi thế giới (Phần 3) - Android

Get it on Google Play

15 bằng sáng chế công nghệ góp phần thay đổi thế giới (Phần 3) - Android

Đây là phần cuối của loạt bài Những bằng sáng chế công nghệ góp phần thay đổi thế giới với thông tin về những phát minh được cho là tương lai của nhân loại.


Khung xương trợ lực

bang_sang_che_tinhte_2.jpg

Tên bằng sáng chế: “Thiết bị và phương pháp hỗ trợ di động”

Trên thực tế, khung xương trợ lực (Exoskeleton) đã có một lịch sử phát triển tương đối lâu dài, kể từ khi nó còn được định nghĩa là “cỗ máy...

15 bằng sáng chế công nghệ góp phần thay đổi thế giới (Phần 3)

30/09/2018 04:18 PM