#hoitinhe - chuyển từ iPhone sang Samsung - Android

Get it on Google Play

#hoitinhe - chuyển từ iPhone sang Samsung - Android

Các anh em thân mến, google ko tính phí nhưng mất thời gian nên hỏi các anh em cho lẹ, mình chuẩn bị bỏ iOS để sang Samsung vì mình yêu nước (Samsung có đóng thuế ở VN, iOS trốn nhiều quá) nên muốn hỏi anh em là:
  1. Khi chuyển từ iphone sang Samsung có chuyển triệt để đc cả hình ảnh video (phân theo ngày, thư mục ko)
  2. Có chuyển dc tất cả tin nhắn ko.
  3. Các anh em khi chuyển từ iPhone sang Samsung các anh em có ân hận ko và có chuyển lại ko.
Thứ khiến mình cứ suy nghĩ...

#hoitinhe: chuyển từ iPhone sang Samsung

14/08/2019 06:15 AM