[Video] Máy bay rotor nghiêng V-280 Valor lần đầu bay thẳng với vận tốc 352 km/h - Android

Get it on Google Play

[Video] Máy bay rotor nghiêng V-280 Valor lần đầu bay thẳng với vận tốc 352 km/h - Android

V-280 Valor đã vừa thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên ở chế độ bay thẳng vận tốc đều và cũng là lần đầu tiên nó bay với cụm cánh quạt hướng hoàn toàn về phía trước. Video được Bell Helicopter chia sẻ cho thấy V-280 Valor đạt tốc độ 190 knot (352 km/h) trên bầu trời cơ sở chế tạo của hãng này ở Amarillo, Texas.


V-280 Valor là chiếc máy bay rotor nghiêng có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) được phát triển theo chương trình trình...

[Video] Máy bay rotor nghiêng V-280 Valor lần đầu bay thẳng với vận tốc 352 km/h

18/05/2018 05:16 AM