[Video] Edison đâu phải người phát minh ra bóng đèn điện! - Android

Get it on Google Play

[Video] Edison đâu phải người phát minh ra bóng đèn điện! - Android

Hồi nhỏ, hầu như ai cũng được dạy rằng Edison là 1 nhà phát minh thiên tài. Sự thiên tài đó đã được hiển hiện từ khi còn nhỏ, vì năm 7 tuổi, lúc mẹ bị đau ruột thừa, phòng mổ thiếu sáng, Edison đã có sáng kiến dùng gương phản chiếu làm sáng phòng mổ cứu mẹ. Thiên tài từ bé, nên lớn lên phát minh ra cái bóng đèn là điều đương nhiên.

Rất tiếc, đó là chuyện bịa. Kể cả cái gương, lẫn cái bóng đèn.
Edison là 1 doanh nhân khôn ngoan ranh mãnh. Chứ không phải nhà phát minh thiên tài đâu nè.
Mọi...

[Video] Edison đâu phải người phát minh ra bóng đèn điện!

15/08/2019 06:18 AM