[Thử nghiệm] Liệu iPhone XS Max bản 2 SIM vật lý khi dùng có tốn pin hơn bản 1 SIM vật lý - Android

Get it on Google Play

[Thử nghiệm] Liệu iPhone XS Max bản 2 SIM vật lý khi dùng có tốn pin hơn bản 1 SIM vật lý - Android

Thử nghiệm sẽ được thực hiện lần lượt từng máy, đầu tiên là đối với bản 2 SIM, sau đó thì đến bản 1 SIM. Để cho gọn thì anh em cứ hiểu 2 SIM là 2 SIM vật lý và tương tự với cách gọi 1 SIM nhé.

Những cài đặt trong quá trình test:
  • Tắt Wi-Fi, mở kết nối 4G LTE
  • Độ sáng màn hình chỉnh mức 100% (kéo đến tối đa)
  • Vô hiệu tính năng tự động tắt màn hình
Quy trình thử nghiệm như sau: Sạc đầy thiết bị lên đến 100%, không rút ra ngay mà chờ thêm 30...

[Thử nghiệm] Liệu iPhone XS Max bản 2 SIM vật lý khi dùng có tốn pin hơn bản 1 SIM vật lý?

30/09/2018 08:56 PM