'Nhà mạng, nhà sản xuất đã góp phần giết Windows Phone' (2) - Android

Get it on Google Play

'Nhà mạng, nhà sản xuất đã góp phần giết Windows Phone' (2) - Android

Cựu Giám đốc Microsoft cho rằng nếu có sự giúp sức của các nhà mạng và sản xuất smartphone, Windows Phone có thể 'đấu' sòng phẳng với iOS và Android.

02/04/2018 02:49 AM