[Infographic] Trái đất đang dần bị hủy diệt do chính sự cẩu thả của con người - Android

Get it on Google Play

[Infographic] Trái đất đang dần bị hủy diệt do chính sự cẩu thả của con người - Android

Cứ đà này, không lâu nữa Trái Đất sẽ bị diệt vong trước khi chúng ta tìm ra một hành tinh nào đó có thể chứa chấp chúng ta nên đừng mong chờ vào điều đó. Những sơ suất của nền văn minh nhân loại đang tàn phá môi trường trên Trái Đất. Infographic sau đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn khá chi tiết về năm vấn đề đang là nguyên nhân chính đẩy Trái Đất đến bờ vực của sự diệt vong. Và nếu chúng ta nghiêm túc nhận lỗi và sửa lỗi ngay từ bây giờ chúng ta vần còn có thể đảo ngược những ảnh hưởng xấu...

[Infographic] Trái đất đang dần bị hủy diệt do chính sự cẩu thả của con người

03/10/2018 04:53 AM