[Infographic] Thói quen làm việc của nhân viên văn phòng vòng quanh thế giới - Android

Get it on Google Play

[Infographic] Thói quen làm việc của nhân viên văn phòng vòng quanh thế giới - Android

Trên thế giới không phải quốc gia nào cũng có giờ làm việc giống nhau. Tùy thuộc vào vị trí địa lý và văn hóa mà thời gian làm việc có sự khác biệt nhiều hay ít!

Ví dụ như ở Mexico, dân văn phòng thường đi làm từ lúc 8 giờ và ra về lúc 18 giờ, trong khi đó ở Nhật 9 giờ mới bắt đầu làm việc và tan sở vào lúc 17 giờ, tuy vậy nhưng người Nhật lại bận rộn hơn rất nhiều vì họ phải thường xuyên làm ngoài giờ. Một ví dụ khác là giờ ăn trưa ở Anh thường chỉ kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng,...​

[Infographic] Thói quen làm việc của nhân viên văn phòng vòng quanh thế giới

18/05/2018 03:54 PM