[Hình ảnh] Vivo V9 màu xanh sắp bán ở Việt Nam - Android

Get it on Google Play

[Hình ảnh] Vivo V9 màu xanh sắp bán ở Việt Nam - Android

Vivo V9 là chiếc điện thoại mà Vivo ra mắt gần đây, và để làm mới nó thì họ sẽ mang chiếc máy màu xanh về Việt Nam trong thời gian ngắn sắp tới. Ưu điểm của Vivo V9 là nó sử dụng SnapDragon, có camera tốt trong tầm giá, thiết kế cũng khá lạ so với những đổi thủ. Giá của Vivo V9 là 7.99 triệu đồng, tỉ lệ hiệu năng/giá tốt hơn nhiều so với các máy Vivo khác ở Việt Nam....

[Hình ảnh] Vivo V9 màu xanh sắp bán ở Việt Nam

14/05/2018 05:04 AM