[Game Tinh Tế] Trao giải game chia sẻ về bộ gaming gear đang dùng - Android

Get it on Google Play

[Game Tinh Tế] Trao giải game chia sẻ về bộ gaming gear đang dùng - Android

Game cho anh em chia sẻ lần này chỉ có một giải thưởng duy nhất, trúng cả bộ gear lẫn Giày Một và Ví Sen To, nên bản thân mình cũng phải cân nhắc rất nhiều trong số những bài chia sẻ của anh em trong thread trước để tìm ra bài dự thi xứng đáng nhất. Thực sự chỉ ước có thêm quà để tặng cho anh em nhưng sau lần này sẽ rút kinh nghiệm, lần tới quà to hơn và nhiều giải hơn :D

Chi tiết những bài dự thi cũng như thông tin về game cho anh em có thể đọc lại...

[Game Tinh Tế] Trao giải game chia sẻ về bộ gaming gear đang dùng

03/10/2018 01:07 PM