[DIY] Tích hợp Google Assistant và RSS vào Smart Mirror - Android

Get it on Google Play

[DIY] Tích hợp Google Assistant và RSS vào Smart Mirror - Android

Chào anh em, hôm trước mình có thấy một bạn hướng dẫn tạo gương thông minh với Raspberry pi, sau mình có về mày mò và tìm thêm được nhiều thứ hay ho với món này, mình sẽ đi tiếp phần 2 và sẽ chia sẻ thêm những gì mình tìm hiểu được với anh em nhé. À, nếu anh em chưa làm thì hãy follow từ đầu để dễ nắm nhé.

Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tiếp anh em tích hợp Google Assistant vào trong cái...

[DIY] Tích hợp Google Assistant và RSS vào Smart Mirror

13/08/2019 04:31 AM