[Chia sẻ] Giá điện tăng 8.4 percent thì hóa đơn tiền điện của anh em tăng bao nhiêu - Android

Get it on Google Play

[Chia sẻ] Giá điện tăng 8.4 percent thì hóa đơn tiền điện của anh em tăng bao nhiêu - Android

Như anh em cũng biết là kể từ ngày 20/3/2019 vừa rồi, EVN chính thức tăng giá điện thêm ít nhất 8.37%, nếu làm phép toán cấp 1 đơn giản thì thấy là mức tăng này không nhiều, ví dụ mỗi hồi trước mỗi tháng nhà anh em xài hết 1 triệu tiền điện thì nay tốn thêm 84k, thành 1084k, tăng 84k này bằng 3 ly cafe. Tuy nhiên đời không như là mơ và đời thường giết chết mộng mơ, gần đây mình thấy nhiều anh em post trên Fb rằng thực tế tiền điện nhà họ tăng rất nhiều, có chỗ tăng 50%, thậm chí có nhà tăng...

[Chia sẻ] Giá điện tăng 8.4% thì hóa đơn tiền điện của anh em tăng bao nhiêu?

20/04/2019 06:11 AM