[Có thể bạn chưa biết] Điều gì xảy ra nếu cho nổ tất cả các đầu đạn hạt nhân trên Trái Đất - Android

Get it on Google Play

[Có thể bạn chưa biết] Điều gì xảy ra nếu cho nổ tất cả các đầu đạn hạt nhân trên Trái Đất - Android

Tính đến hiện tại, có khoảng 15.000 đầu đạn hạt nhân trên Trái Đất. Mỹ và Nga mỗi nước sở hữu khoảng 7.000 đầu đạn hạt nhân, trong khi Pháp, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Israel và Bắc Triều Tiên có tổng cộng khoảng 1.000 đầu đạn hạt nhân còn lại. Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cho nổ tất cả các đầu đạn hạt nhân trên Trái Đất?

giphy (1).gif

Trường hợp 1: Rãi đều số hạt nhân ở khắp các thành phố trên Trái Đất!

Trên Trái Đất, có khoảng 4.500 thành...

[Có thể bạn chưa biết] Điều gì xảy ra nếu cho nổ tất cả các đầu đạn hạt nhân trên Trái Đất

20/04/2019 01:20 PM