[Ảnh] Lễ Ramưwan 2018 của người Chăm Bà Ni ở Phan Rang - Chụp bằng Samsung Galaxy A6 Plus - Android

Get it on Google Play

[Ảnh] Lễ Ramưwan 2018 của người Chăm Bà Ni ở Phan Rang - Chụp bằng Samsung Galaxy A6 Plus - Android

Vào tháng Năm hàng năm, không cố định ngày vì theo lịch người Chăm, theo Đạo Hồi Bà Ni có lễ tảo mộ trong chuỗi ngày Lễ Ramưwan của họ. Năm nay, lễ này rơi vào ngày 14/5 dương lịch vừa rồi. Từ sáng sớm, các tu sĩ và người dân mang lễ phục truyền thống trang nghiêm. Các chức sắc thì áo dài trắng có viền đỏ quấn khăn, đầu bịt khăn trắng có tua đỏ, mang theo hộp đồng có trầu cau têm sẵn, thuốc lá làm lễ vật cũng tế và tay cầm gậy. Người dân thì trẻ già nam nữ lớn...

[Ảnh] Lễ Ramưwan 2018 của người Chăm Bà Ni ở Phan Rang - Chụp bằng Samsung Galaxy A6 Plus

18/05/2018 05:07 AM