Điểm Geekbench của Galaxy Note 9 - 2190 điểm đơn nhân và 8806 điểm đa nhân - Android

Get it on Google Play

Điểm Geekbench của Galaxy Note 9 - 2190 điểm đơn nhân và 8806 điểm đa nhân - Android

Có thể là bản thử nghiệm nên kết quả của Note 9 đạt được còn thấp hơn cả Galaxy S9+ chứ chưa nói tới iPhone X.

30/03/2018 12:31 PM