Đọ video quay chậm giữa Galaxy S9 và Sony Xperia XZ2 - Android

Get it on Google Play

Đọ video quay chậm giữa Galaxy S9 và Sony Xperia XZ2 - Android

Trong chế độ video quay chậm tốc độ 960fps (khung hình/ giây), cả Galaxy S9 và Sony Xperia XZ2 đều có thế mạnh riêng.

02/04/2018 02:55 AM