Đến cả Google cũng đối xử kỳ lạ với Android, lúc yêu lúc lại dìm hàng - Android

Get it on Google Play

Đến cả Google cũng đối xử kỳ lạ với Android, lúc yêu lúc lại dìm hàng - Android

Ngay từ đầu, Google đã có mối quan hệ vô cùng phức tạp với hệ điều hành di động của chính mình.

31/03/2018 04:07 PM