Đại học Y New York kết hợp với Facebook để sử dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh - Android

Get it on Google Play

Đại học Y New York kết hợp với Facebook để sử dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh - Android

Trường đại học y New York vừa ra thông báo đã hợp tác với 1 nhánh chuyên về nghiên cứu AI của Facebook trong dự án có tên fastMRI với mục đích rút ngắn thời gian kiểm tra các chấn thương qua ảnh chụp MRI hoặc CT khi bệnh nhân đến khám, đặc biệt là ở phần đầu gối.

Bộ cơ sở dữ liệu mà trường công bố khá là khủng với hơn 1.5 triệu hình ảnh từ khoảng 10.000 lần quét. 1.600 lần quét đi kèm với dữ liệu đo lường giải phẫu khác nhau. Tất cả với mục đích giúp các nhà nghiên cứu có thêm các dữ liệu...

Đại học Y New York kết hợp với Facebook để sử dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh

05/12/2018 07:53 PM