macOS Catalina chỉ hỗ trợ app 64Bit, cách kiểm tra phần mềm bạn đang dùng trước khi nâng cấp máy - Android

Get it on Google Play

macOS Catalina chỉ hỗ trợ app 64Bit, cách kiểm tra phần mềm bạn đang dùng trước khi nâng cấp máy - Android

Như vậy là macOS Catalina đã chính thức ra mắt, với một số anh em thì cứ có cái mới là upgrade máy lên thôi, tuy nhiên mình muốn làm bài này để nhắc anh em là Catalina chỉ hỗ trợ app 64Bit mà...
Như vậy là macOS Catalina đã chính thức ra mắt, với một số anh em thì cứ có cái mới là upgrade máy lên thôi, tuy nhiên mình muốn làm bài này để nhắc anh em là Catalina chỉ hỗ trợ app 64Bit mà thôi. Tức là anh em nếu đang chạy những phần mềm 32Bit, mà lại là những phần mềm quan trọng trong công cuộc kiếm tiền của anh em thì phải cân nhắc thiệt kỹ trước khi nâng cấp máy kẻo lại gặp...

macOS Catalina chỉ hỗ trợ app 64Bit, cách kiểm tra phần mềm bạn đang dùng trước khi nâng cấp máy

09/10/2019 05:15 PM