YouTube thiết kế lại trang chủ, thêm nút Add to queue, chặn video gợi ý từ các kênh không thích - Android

Get it on Google Play

YouTube thiết kế lại trang chủ, thêm nút Add to queue, chặn video gợi ý từ các kênh không thích - Android

YouTube đã vừa công bố thiết kế lại trang chủ của YouTube nền web và những thay đổi này sẽ sớm được phát hành cho người dùng desktop và tablet. Các video sẽ được hiển thị với thumbnail to hơn, có...
YouTube đã vừa công bố thiết kế lại trang chủ của YouTube nền web và những thay đổi này sẽ sớm được phát hành cho người dùng desktop và tablet. Các video sẽ được hiển thị với thumbnail to hơn, có thêm nút Add to queue để tạo danh sách phát tạm thời và cho phép người dùng loại các video gợi ý từ một kênh đăng tải.

YouTube_redesign_homepage.jpg
Thay đổi lớn đầu tiên là giao diện trang chủ, giờ đây sẽ hiển thị 4 video một hàng thay vì 5 và hiển nhiên là ảnh đại diện...

YouTube thiết kế lại trang chủ, thêm nút Add to queue, chặn video gợi ý từ các kênh không thích

12/11/2019 09:11 PM