Windows 10 sắp có chức năng gọi điện trực tiếp từ máy tính - Android

Get it on Google Play

Windows 10 sắp có chức năng gọi điện trực tiếp từ máy tính - Android

Microsoft vừa phát hành một bản cập nhật mới cho người dùng Windows Insiders (bản thử nghiệm) để kích hoạt tính năng thực hiện cuộc gọi từ máy tính! Ứng dụng Your Phone trên Windows 10 giờ có thể...
Microsoft vừa phát hành một bản cập nhật mới cho người dùng Windows Insiders (bản thử nghiệm) để kích hoạt tính năng thực hiện cuộc gọi từ máy tính! Ứng dụng Your Phone trên Windows 10 giờ có thể kết nối với điện thoại Android của bạn để nhận cuộc gọi đến, thực hiện cuộc gọi đi (từ danh bạ hoặc nhập số mới), tất cả đều thông qua microphone và loa của máy tính chứ bạn không cần đụng tới điện thoại nữa.

Những chức năng mới của Calls trên app Your Phone:
  • Trả lời cuộc gọi đến
  • Thực...

Windows 10 sắp có chức năng gọi điện trực tiếp từ máy tính

09/10/2019 06:15 AM