Voice Control trên iPhone, iPad, MacBook là gì Sử dụng ra sao - Android

Get it on Google Play

Voice Control trên iPhone, iPad, MacBook là gì Sử dụng ra sao - Android

Voice Control là tính năng điều khiển thiết bị bằng giọng nói hoàn toàn có trên iOS / iPadOS cũng như macOS Catalina. Đặc biệt Voice Control hướng đến những người dùng gặp khó khăn khi sử dụng...
Voice Control là tính năng điều khiển thiết bị bằng giọng nói hoàn toàn có trên iOS / iPadOS cũng như macOS Catalina. Đặc biệt Voice Control hướng đến những người dùng gặp khó khăn khi sử dụng thao tác iPhone / iPad / Mac bằng tay mà chỉ cần đến giọng nói.Để kích hoạt Voice Control trên iPhone / iPad / iPod, vào Cài đặt (Settings) - Trợ năng (Accessibility) - kéo xuống chọn Voice Control và gạt mở.

Voice_Control_ipados.jpg
Khi gạt mở đồng nghĩa...

Voice Control trên iPhone, iPad, MacBook là gì? Sử dụng ra sao?

10/10/2019 12:05 PM