Trên tay ốp Samsung Marvel cho Galaxy Note10 Plus - thông minh, đẹp, xịn - Android

Get it on Google Play

Trên tay ốp Samsung Marvel cho Galaxy Note10 Plus - thông minh, đẹp, xịn - Android

Kèm theo ốp là bộ giao diện (themes) độc quyền và được kích hoạt mỗi khi đeo ốp vào rất là công nghệ và tạo cảm giác sung sướng khi sở hữu. Chất lượng hoàn thiện sản phẩm rất cao, có lẽ là đạt mức...
  • Kèm theo ốp là bộ giao diện (themes) độc quyền và được kích hoạt mỗi khi đeo ốp vào rất là công nghệ và tạo cảm giác sung sướng khi sở hữu.
  • Chất lượng hoàn thiện sản phẩm rất cao, có lẽ là đạt mức độ cao nhất hiện nay
  • Tiếc là chỉ có cho Galaxy Note10 Plus
  • Giá 850 ngàn một bộ (tham khảo trên Mai Nguyên) thì cũng bình thường thậm chí là rể nếu tính luôn cái theme và cách cái theme được kích hoạt khi đeo vào.


Mời anh em xem qua hình...

Trên tay ốp Samsung Marvel cho Galaxy Note10 Plus: thông minh, đẹp, xịn

09/10/2019 05:57 AM