Theo báo cáo mới nhất của WHO có ít nhất 2.2 tỷ người bị suy giảm thị lực hoặc mù trên thế giới - Android

Get it on Google Play

Theo báo cáo mới nhất của WHO có ít nhất 2.2 tỷ người bị suy giảm thị lực hoặc mù trên thế giới - Android

Trong báo cáo tổng hợp đầu tiên về tình trạng thị lực trên toàn thế giới của WHO thì hiện tại ít nhất 2.2 tỷ người đang có các vấn đề về mắt, trong đó có 1 tỷ người đáng lẽ đã có thể phòng ngừa...
Trong báo cáo tổng hợp đầu tiên về tình trạng thị lực trên toàn thế giới của WHO thì hiện tại ít nhất 2.2 tỷ người đang có các vấn đề về mắt, trong đó có 1 tỷ người đáng lẽ đã có thể phòng ngừa được các bệnh này nếu được theo dõi thường xuyên. Báo cáo này được công bố nhân vào ngày Thị lực thế giới 10/10 và nó chỉ ra phần lớn trong số những người gặp vấn đề là ở trong nhóm đang lão hóa mà không có hoặc ít được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc và kiếm tra mắt thường xuyên, đặc biệt là ở...

Theo báo cáo mới nhất của WHO có ít nhất 2.2 tỷ người bị suy giảm thị lực hoặc mù trên thế giới

10/10/2019 12:51 PM