Tổng hợp 72 thuật ngữ nhiếp ảnh cần để sử dụng máy ảnh thành thạo + học chụp ảnh nhanh hơn - Android

Get it on Google Play

Tổng hợp 72 thuật ngữ nhiếp ảnh cần để sử dụng máy ảnh thành thạo + học chụp ảnh nhanh hơn - Android

Đây là danh sách các từ dùng, tính năng, hoặc chức năng sử dụng máy ảnh để chụp ảnh cho anh em mới bắt đầu. Mình không chọn cách giải thích thuật ngữ theo cách định nghĩa phức tạp, mà thiên về...
Đây là danh sách các từ dùng, tính năng, hoặc chức năng sử dụng máy ảnh để chụp ảnh cho anh em mới bắt đầu. Mình không chọn cách giải thích thuật ngữ theo cách định nghĩa phức tạp, mà thiên về người dùng máy ảnh cụ thể hơn. Chẳng hạn "tốc độ màn trập" thì bạn hiểu được lý do vì sao tốc độ màn trập lại cần thiết và cách sử dụng nó. Bài sắp xếp theo mẫu tự Alphabet, mong là hữu ích cho anh em đang cần.

  1. Aperture - Khẩu độ
    Tương tự con ngươi mắt người, khẩu độ...

Tổng hợp 72 thuật ngữ nhiếp ảnh cần để sử dụng máy ảnh thành thạo & học chụp ảnh nhanh hơn

09/10/2019 05:57 AM