Samsung sắp từ bỏ nhân tùy biến trên chip Exynos - Android

Get it on Google Play

Samsung sắp từ bỏ nhân tùy biến trên chip Exynos - Android

Samsung đã dùng bộ xử lý Exynos cây nhà lá vườn cho các flagship của họ trong nhiều năm bên cạnh biến thể chạy chip Snapdragon. Phiên bản chạy Snapdragon được bán ở một vài thị trường giới hạn như...
Samsung đã dùng bộ xử lý Exynos cây nhà lá vườn cho các flagship của họ trong nhiều năm bên cạnh biến thể chạy chip Snapdragon. Phiên bản chạy Snapdragon được bán ở một vài thị trường giới hạn như Mỹ và Trung Quốc, còn phiên bản Exynos cho phần còn lại.

cover_exynos_tinhte.jpg

Chip Exynos mang trong mình các nhân tùy biến của Samsung với tên mã là Mongoose, và hiện tại đã ở thế hệ thứ 4 với Exynos 9825. Trong khi khoảng cách hiệu năng đã dần được thu hẹp với chip Snapdragon cùng năm,...

Samsung sắp từ bỏ nhân tùy biến trên chip Exynos

09/10/2019 06:10 PM