Nobel Vật lý 2019 - Vinh danh đóng góp của 3 nhà khoa học về việc khám phá vũ trụ - Android

Get it on Google Play

Nobel Vật lý 2019 - Vinh danh đóng góp của 3 nhà khoa học về việc khám phá vũ trụ - Android

Giải Nobel vật lý năm nay thuộc về ba nhà khoa học là James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz vì sự nghiên cứu để hiểu rõ cấu trúc và lịch sử của vũ trụ, đồng thời là một công trình khám phá...
Giải Nobel vật lý năm nay thuộc về ba nhà khoa học là James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz vì sự nghiên cứu để hiểu rõ cấu trúc và lịch sử của vũ trụ, đồng thời là một công trình khám phá mới về một hành tinh có quỹ đạo quanh một ngôi sao bên ngoài hệ Mặt trời của chúng ta.

Giải thưởng được chia làm hai nửa, một nửa dành riêng cho James Peebles và một nửa chia đều cho hai người còn lại đạt giải. James Peebles được vinh danh vì đã có những phát hiện lý thuyết về Vũ Trụ, Michel Mayor...

Nobel Vật lý 2019: Vinh danh đóng góp của 3 nhà khoa học về việc khám phá vũ trụ

09/10/2019 06:18 AM