Nobel Hóa học 2019 - Vinh danh 3 nhà khoa học phát triển pin lithium-ion - Android

Get it on Google Play

Nobel Hóa học 2019 - Vinh danh 3 nhà khoa học phát triển pin lithium-ion - Android

Giải Nobel Hóa học năm nay thuộc về ba nhà khoa học, John Goodenough, Stanley Whittingham và Akira Yoshino với thành tựu phát triển được công nghệ pin lithium-ion có thể nạp lại năng lượng vào...
Giải Nobel Hóa học năm nay thuộc về ba nhà khoa học, John Goodenough, Stanley Whittingham và Akira Yoshino với thành tựu phát triển được công nghệ pin lithium-ion có thể nạp lại năng lượng vào những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, tạo ra một cuộc cách mạng thiết bị di động. Hội đồng bình bầu giải Nobel Hóa học năm nay cho rằng, cả ba nhà khoa học đã có những đóng góp cho sự phát triển của loại pin nhẹ, có thể nạp lại năng lượng đang hoạt động trong hàng tỷ chiếc điện thoại và thiết bị điện tử...

Nobel Hóa học 2019: Vinh danh 3 nhà khoa học phát triển pin lithium-ion

10/10/2019 06:04 AM