Những gì đã biết về Project Gem - chiếc điện thoại siêu dài của cha đẻ Android - Android

Get it on Google Play

Những gì đã biết về Project Gem - chiếc điện thoại siêu dài của cha đẻ Android - Android

Andy Rubin - cha đẻ của Android - đã lập ra công ty Essential để tiếp tục phát triển các thiết bị Android và thiết bị mới nhất của họ là một cái điện thoại dài. Mang tên mã Project Gem, những...
Andy Rubin - cha đẻ của Android - đã lập ra công ty Essential để tiếp tục phát triển các thiết bị Android và thiết bị mới nhất của họ là một cái điện thoại dài. Mang tên mã Project Gem, những chiếc smartphone mới trông rất lạ lùng, không giống gì với những chiếc smartphone hiện nay từ thiết kế cho đến giao diện. Đây là tổng hợp những gì chúng ta đã biết về Project Gem này.

Hình dạng lạ lùng


Project Gem nhìn rất lạ vì chiếc máy được thiết kế dài, dài hơn so với bất kì chiếc...

Những gì đã biết về Project Gem: chiếc điện thoại siêu dài của cha đẻ Android

10/10/2019 06:23 AM