Mời thảo luận - Có phải laptop màn hình càng to thì càng hiển thị được nhiều nội dung - Android

Get it on Google Play

Mời thảo luận - Có phải laptop màn hình càng to thì càng hiển thị được nhiều nội dung - Android

Một quan niệm thường thấy đó là cứ mua laptop màn hình to hơn thì bạn có thể làm việc rộng rãi, thoải mái hơn. Tuy nhiên theo mình quan niệm này sai ở chỗ nếu bạn mua laptop màn hình to hơn mà vẫn...
Một quan niệm thường thấy đó là cứ mua laptop màn hình to hơn thì bạn có thể làm việc rộng rãi, thoải mái hơn. Tuy nhiên theo mình quan niệm này sai ở chỗ nếu bạn mua laptop màn hình to hơn mà vẫn giữ độ phân giải thấp thì cũng không cải thiện được gì về không gian làm việc. Ví dụ, một màn hình 13" Full-HD sẽ hiển thị với cùng lượng nội dung như một cái màn hình 17" Full-HD, giả định là cả hai đều hiển thị ở cùng mức zoom như nhau.

Tất nhiên khi bạn dùng màn hình 17" trong trường hợp này...

Mời thảo luận: Có phải laptop màn hình càng to thì càng hiển thị được nhiều nội dung?

10/10/2019 06:22 AM