Một số phần mềm đã cập nhật cho macOS Big Sur và hỗ trợ cho SoC Apple M1 tính đến hiện tại (P.2) - Android

Get it on Google Play

Một số phần mềm đã cập nhật cho macOS Big Sur và hỗ trợ cho SoC Apple M1 tính đến hiện tại (P.2) - Android

macOS Big Sur đã ra mắt, SoC Apple M1 cùng với những sản phẩm Mac cũng đã ra mắt. Phần cứng đã xong, bây giờ tới phần mềm, hiện tại cho tới giờ phút này đã có một số nhà phát triển đã cập nhật ứng...
macOS Big Sur đã ra mắt, SoC Apple M1 cùng với những sản phẩm Mac cũng đã ra mắt. Phần cứng đã xong, bây giờ tới phần mềm, hiện tại cho tới giờ phút này đã có một số nhà phát triển đã cập nhật ứng dụng của mình để hỗ trợ cho macOS Big Sur và các sản phẩm Mac chạy SoC Apple M1....

Một số phần mềm đã cập nhật cho macOS Big Sur và hỗ trợ cho SoC Apple M1 tính đến hiện tại (P.2)

20/11/2020 08:13 PM