Một số điểm mới đáng chú ý trên bản cập nhật Windows 10 20H1 phát hành đầu năm 2020 - Android

Get it on Google Play

Một số điểm mới đáng chú ý trên bản cập nhật Windows 10 20H1 phát hành đầu năm 2020 - Android

Bản cập nhật tính năng tiếp theo dành cho Windows 10 sẽ được Microsoft phát hành vào đầu năm sau và hiện tại người dùng đã đăng ký Windows Insider đã có thể trải nghiệm phần nào bản cập nhật...
Bản cập nhật tính năng tiếp theo dành cho Windows 10 sẽ được Microsoft phát hành vào đầu năm sau và hiện tại người dùng đã đăng ký Windows Insider đã có thể trải nghiệm phần nào bản cập nhật Windows 10 20H1 này. Vậy có những điểm mới nào đáng chú ý?

Theo thông tin mới nhất thì Microsoft đang trong quá trình hoàn thiện các tính năng quan trọng của bản cập nhật Windows 10 20H1 và bản chuẩn cuối RTM sẽ được chọn để chuyển giao cho các hãng sản xuất thiết bị vào giữa tháng 12. Như vậy khả năng...

Một số điểm mới đáng chú ý trên bản cập nhật Windows 10 20H1 phát hành đầu năm 2020

12/11/2019 06:47 AM