Lại là cách cài VPN tự dùng 1 mình 1 server, 5$ / tháng, lần này không cần code dòng nào - Android

Get it on Google Play

Lại là cách cài VPN tự dùng 1 mình 1 server, 5$ / tháng, lần này không cần code dòng nào - Android

Outline VPN là một VPN nguồn mở phát triển bởi Jigsaw - một công ty được Google đầu tư. Outline có cái hay là triển khai server VPN của riêng bạn cực kì dễ dàng, không phải đụng tới 1 dòng code...
Outline VPN là một VPN nguồn mở phát triển bởi Jigsaw - một công ty được Google đầu tư. Outline có cái hay là triển khai server VPN của riêng bạn cực kì dễ dàng, không phải đụng tới 1 dòng code nào, và bạn có thể tạo VPN server để nhiều người cùng truy cập vào (ví dụ để chia sẻ cho đồng nghiệp trong công ty, share chung với bạn bè...). Server chạy VPN này có thể nằm trên nhiều dịch vụ cloud khác nhau với giá chỉ từ 5$ / tháng (mình đang dùng gói này). Cảm ơn các anh em Tinh tế đã khai sáng...

Lại là cách cài VPN tự dùng 1 mình 1 server, 5$ / tháng, lần này không cần code dòng nào

09/10/2019 06:19 AM