Hành trình 3 năm của Surface Neo và Surface Duo - đâu phải ngày một ngày hai mà có - Android

Get it on Google Play

Hành trình 3 năm của Surface Neo và Surface Duo - đâu phải ngày một ngày hai mà có - Android

Surface Neo và Surface Duo không phải là một sản phẩm được làm trong thời gian ngắn. Nó là dự án đã bắt đầu từ năm 2016, và qua nhiều lần biến đổi nó đã trở thành hai chiếc máy 2 màn hình trông...
Surface Neo và Surface Duo không phải là một sản phẩm được làm trong thời gian ngắn. Nó là dự án đã bắt đầu từ năm 2016, và qua nhiều lần biến đổi nó đã trở thành hai chiếc máy 2 màn hình trông rất hiện đại, rất là tương lai. Mời anh em điểm qua hành trình 3 năm của hai thiết bị 2 màn hình này, từ ngày nó chỉ mới là tin đồn cho tới khi chúng chính thức nở hoa kết trái....

Hành trình 3 năm của Surface Neo và Surface Duo: đâu phải ngày một ngày hai mà có

13/08/2020 06:25 AM