Google đang siết Android, điều này tốt, anh em nghĩ sao - Android

Get it on Google Play

Google đang siết Android, điều này tốt, anh em nghĩ sao - Android

Google vừa đưa ra yêu cầu buộc các nhà sản xuất phải trang bị app Digital Wellbeing (theo dõi thời gian sử dụng máy) cho các điện thoại Android 9 và 10 ngay từ khi xuất xưởng. Nếu không dùng app...
Google vừa đưa ra yêu cầu buộc các nhà sản xuất phải trang bị app Digital Wellbeing (theo dõi thời gian sử dụng máy) cho các điện thoại Android 9 và 10 ngay từ khi xuất xưởng. Nếu không dùng app của Google thì nhà sản xuất cũng có thể tự trang bị app dạng này nhưng phải đầy đủ chức năng như Digital Wellbeing. Cách đây ít hôm chúng ta biết thêm rằng Google yêu cầu các hãng làm Android phải...

Google đang siết Android, điều này tốt, anh em nghĩ sao?

09/10/2019 01:20 PM